Uitzicht op de Tairoravallei Kerkkoor in Barabuna Dagelijkse kost: werken in de tuin Iedereen wil meeluisteren

Uitzicht op de Tairoravallei


Uitzicht op de Tairoravallei, onderweg naar het dorpje Barubuna.

Kerkkoor in Barabuna


Kerkkoor tijdens een opname van kerkliederen in het dorpje Barabuna t.b.v. de Audiobijbel in het Tayrora.

Dagelijkse kost: werken in de tuin


De mensen in de Tairoravallei werken dagelijks in hun tuinen om in hun levensbehoeften te voorzien.

Iedereen wil meeluisteren


Tijdens onze audio-opname van een aantal kerkliederen in Barabuna, hadden we veel bekijks.
 

World-peopleWycliffe

Wat is Wycliffe?
Wycliffe is een internationale organisatie die de Bijbel in zoveel mogelijk talen beschikbaar wil maken, zodat iedereen zelf in Gods woord kan lezen, Wie God is, hoe Hij gediend wil worden en wat het is om voor Hem te leven.
Wycliffe Bijbelvertalers geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht (o.a. in Matth. 28:19) om het Evangelie aan alle mensen en volken bekend te maken.

Visie 2025
Wycliffe heeft een visie voor het wereldwijde Bijbelvertaalwerk die ze samenvatten met de term Visie 2025. Visie 2025 houdt in dat Wycliffe er naar streeft om in het jaar 2025 in elke taal van de wereld waarin dat nodig is, een Bijbelvertaalproject gestart te hebben. U begrijpt, om dit te bereiken moet er nog veel werk verzet worden en wij willen daar graag aan bijdragen.

Statistieken
In 2013 waren er:

  • ca. 6900 talen wereldwijd, gesproken door ongeveer 7 miljard mensen;
  • 513 talen met een complete Bijbel;
  • 1294 talen met het Nieuwe Testament en misschien nog wat andere Bijbelgedeelten
  • 1010 talen met alleen maar een gedeelte van de Bijbel;
  • meer dan 1900 talen die geen enkel gedeelte van de Bijbel hebben en waar nog wel een Bijbelvertaalproject gestart moet worden.
  • Deze 1900 talen worden gesproken door ongeveer 180 miljoen mensen.

(Deze getallen kunt u ook vinden op: http://www.wycliffe.org/about/statistics.aspx)

Meer weten?
Als je meer wilt weten over Wycliffe, kijk dan op de officiƫle site van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.