Uitzicht op de Tairoravallei Kerkkoor in Barabuna Dagelijkse kost: werken in de tuin Iedereen wil meeluisteren

Uitzicht op de Tairoravallei


Uitzicht op de Tairoravallei, onderweg naar het dorpje Barubuna.

Kerkkoor in Barabuna


Kerkkoor tijdens een opname van kerkliederen in het dorpje Barabuna t.b.v. de Audiobijbel in het Tayrora.

Dagelijkse kost: werken in de tuin


De mensen in de Tairoravallei werken dagelijks in hun tuinen om in hun levensbehoeften te voorzien.

Iedereen wil meeluisteren


Tijdens onze audio-opname van een aantal kerkliederen in Barabuna, hadden we veel bekijks.
 

Bijbelvertaalwerk in Papoea-Nieuw-Guinea

Christelijk land, maar ...

t-png-huliwigmenPapoea-Nieuw-Guinea is een christelijk land: volgens een recente telling in 2000 is ca. 96% christelijk. Helaas is daar niet alles mee gezegd, want op de meeste plaatsen stelt dit christendom weinig voor. Vroeger heeft de bevolking zich dankzij het werk van zendelingen tot het christendom bekeerd, maar dit christendom is sterk vermengd met allerlei oude, traditionele en animistische invloeden.
Eén van de redenen voor deze vermenging (syncretisme) is het ontbreken van Gods Woord in de eigen taal van de Papoea’s. Velen weten niet van geloof en bekering, laat staan iets van een heilig leven als kind van God. En omdat deze mensen geen vrije toegang hebben tot de Bijbel in hun eigen taal, is hun christelijke godsdienst zo vatbaar voor dwalingen en onbijbelse invloeden (Jer. 5:4, Hos. 4:1).

Noodzaak van Bijbelvertaalwerk in PNG

wortelschietenBovenstaande laat al genoeg zien hoe belangrijk het is dat Gods Woord ook in de talen van Papoea-Nieuw-Guinea wordt vertaald, zodat het christendom daar dieper wortel kan schieten en de christenen ook aan dit uiterste van de aarde gefundeerd en vast mag staan in het geloof (Kol. 1:23).
Een andere reden voor de noodzaak van Bijbelvertaalwerk in PNG is de enorme verscheidenheid aan talen die het land rijk is. Volgens de gezaghebbende Ethnologue van de SIL telt Papua-Nieuw-Guinea wel 841 talen, waarvan 830 levende talen! Dat betekent dat maar liefst 12% van alle talen op de wereld gesproken wordt in dit ene land.
Deze 830 talen zijn geen dialecten. Oorspronkelijk komen al deze talen voort uit enkele basale taalfamilies, maar door de eeuwenlange isolatie van de vele bevolkingsgroepen zijn er allemaal afzonderlijke talen ontstaan. Net zoals het Nederlands en Duits oorspronkelijk uit dezelfde taal (Germaans) komen, maar door de landsgrenzen zijn uitgegroeid tot twee afzonderlijke talen.

Het werk van Wycliffe Bijbelvertalers in PNG

Wycliffe Bijbelvertalers werken sinds 1956 in Papua-Nieuw-Guinea om daar Gods Woord te vertalen in de eigen taal van de mensen die daar wonen. Op dit moment zijn er ruim 300 Bijbelvertalers aan het werk in ca. 200 talen. U begrijpt: er is nog veel te doen!
Papoea-Nieuw-Guinea heeft 8 centra van de SIL (de uitvoerende tak van Wycliffe): 7 kleine regionale centra en 1 groot centrum in Ukarumpa. Vanuit deze centra wordt veel onderzoek gedaan naar de talen waarin de Bijbel nog vertaald moet worden, trekken Wycliffe Bijbelvertalers het binnenland in om in samenwerking met de inheemse bevolking de juiste kennis van de taal op te doen die nodig is voor het Bijbelvertaalwerk. En tenslotte worden er op deze centra ook vele inheemse christenen opgeleid om deel te nemen aan het Bijbelvertaalwerk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Woord van God ook echt van de Papoea’s wordt, iets wat bevorderd wordt door hen bij het Bijbelvertaalwerk te betrekken.